Zonulin nedir?

  • Mart 30, 2020

Zonulin nedir

Zonulin karaciğer ve bağırsak hücreleri tarafından sentezlenen bir proteindir. Zonulin kanda ölçülerek bir laboratuvar testi olarak kullanabilir. Zonulin bağırsak geçirgenliğini kontrol eder. Bu protein kanda yüksek olduğunda bağırsak geçirgenliği artar. İnce bağırsağı kaplayan hücreler arası bağlantılar zarar görür ve leaky gut yani geçirgen bağırsak hastalığı ya da sızdıran bağırsak dediğimiz durum ortaya çıkar. Sindirilmemiş gıda parçacıkları, toksik artık ürünler ve bakteriler bağırsak duvarından sızar ve kan dolaşımına geçer. Kan dolaşımına geçen bu yabancı maddeler otoimmün cevaba neden olur.

Allerjik ve yangısal hastalıklar oluşur.

Migren, irritabl bağırsak sendromu, egzama, kronik yorgunluk, yiyecek alerjileri, romatoid artrit ve daha fazlası. Kanda yüksek düzeyde tespit edilmesi, artmış bağırsak geçirgenliği ile ilişkilidir. Bağırsağın iç yüzeyi tek sıra bağırsak hücreleri ile kaplıdır. Bağırsak içerisindeki sıvılar ve besin maddeleri bu hücrelerin parmaksı çıkıntılarında emilir. Bağırsağın içindeki toksinlerin, sindirilmemiş gıdaların ve bakterilerin bağırsaktan kana geçmemesi için bu hücreler arasında sıkı bağlantılar vardır. Bu proteini bağırsak epitel hücreleri arasında bulunan bu sıkı bağlantıları kontrol eder. Kanda Zonulin molekülünün yüksek olması geçirgen bağırsak hastalığı için belirteçler.

Pek çok otoimmün hastalık, yangısal hastalıklar ve bazı kanserler yüksek zonulin protein seviyesi ve artmış bağırsak geçirgenliği ile yani sızdıran bağırsak ile ilişkilidir.

Çölyak hastalığı, tip 1 diyabet, alkolik olmayan yağlı karaciğer hastalığı, romatoid artrit, astım ve inflamatuar bağırsak hastalıklarında kanda zonulin protein değeri yüksek bulunabilir. Multipl skleroz hastalığı ile ilişkili de kanıtlar mevcuttur.

Zonulin bağırsak geçirgenliğini artırır. Sadece çok küçük parçacıklar bağırsaklardan geçebilirken, zonulin bağırsak hücreleri arası boşlukları artırarak daha büyük partiküllerin kan dolaşımına ve oradan da bütün vücuda geçmesine sebep olur. Bu durum bütün vücutta inflamasyona sebep olur ve otoimmün hastalıkların gelişmesine zemin hazırlar. Bu proteinin artmasını tetikleyen en önemli iki şey bakteri ve glutendir. Hassas olan ya da olmayan herkeste fazla miktarda alınan gluten, bağırsakta artmış geçirgenliğe neden olur. Bu etki gluten hassasiyeti olan kişilerde daha belirgindir.

Dr. Soytürk, Ankara, 2020

Modern Tıp ve Geleneksel Tamamlayıcı Tıp

0312 210 16 26

Zonulin

Leave a Comment